Hasar ile İlgili Sorulan Sorular


Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.


Maddi Hasarlı Kazalarda “Kaza Tespit Tutanağı” Uygulaması nasıldır?

1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren maddi hasarlı kazalarda “Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması ile maddi hasarlı kazalarda polisin beklenmesine gerek kalmadan sürücüler trafik sıkışıklığına neden olmadan yollarına devam edebilmelerine imkan tanınmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ortak yürütülen bu çalışma ile hazırlanan “maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” sayesinde kazadan sonra taraflar kazanın oluş şekli üzerinde mutabakata vardıkları takdirde Trafik sigortası poliçeleri kendilerine verilmiş bulunan matbu “Kaza Tespit Tutanağı” nı doldurarak imzaladıktan sonra trafik polisini beklemeden olay yerinden ayrılabilmelerine imkan tanınmaktadır. Taraflar doldurulan forma göre hasarlarını sigorta şirketinden tazmin edebilmektedirler.


Hangi hallerde maddi hasarlı bile olsa Trafik Zabıtası çağırılmalıdır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak doldurulmayacaktır. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber verilmelidir.

Bu haller;

  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
  • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
  • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
  • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
  • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
  • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
  • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, ( Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart (Green Card) belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)
  • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

İkiden fazla aracın karıştığı kazalarda da “Kaza Tespit Tutanağı” formu kullanılabilir mi?

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.


Hasar olduktan sonra sigorta biter mi?

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.


Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim?

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.


Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.