Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar ve yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

trafik-sigortasi
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” içerisinde ayrıca açıklanmıştır.
Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.
Kazaya karışan motorlu aracın saptanamaması durumunda kişiye gelen bedeni zararlar, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar, çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar için, kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde bulunan Karayolları Trafik Garanti Fonu Hesabı tarafından gerekli belgelerle başvuran hak sahiplerine ödenir.
Trafik Sigortalarında denetim etkinliğinin sağlanması, sigorta kaçaklarının önlenmesi, kayıtdışı ve sahte poliçelerin önlenerek sigortalı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi, toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi nedenlerle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan TRAMER-Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’nin internet sitesinden işleteni bulunduğunuz aracın sigorta ve hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir. Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Ölüm ve Sakatlık Teminatı
Motorlu aracın işletilmesi esnasında herhangi bir kaza sonucu bir kimsenin ölüm ve yaralanmasına neden olan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

 

Tedavi Giderleri Teminatları
Motorlu aracın işletilmesi esnasında herhangi bir kaza sonucu bir kimsenin tedavi masraflarını ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.
 
Maddi Zararlar
Motorlu aracın işletilmesi esnasında bir şeyin zarara uğraması sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.
Trafik sigortası ile hangi zararlar teminat altına alınmaktadır?
Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

 

Kendi aracımda meydana gelen zararlar trafik sigortası kapsamında karşılanabilir mi?
Poliçe sahibi veya aracı işletene ait, araç, taşınır veya taşınmaz mal ve bunun gibi kıymetlerde meydana gelen zararlar zorunlu trafik sigortası teminatının dışındadır. Bu tip zararlar kasko sigortası kapsamında teminat altına alınmaktadır.

 

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

 

Trafik poliçesi yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Trafik poliçesi yapılırken dikkat etmeniz gereken hususların başında poliçenizde bulunan bilgilerin doğruluğu gelmektedir. Poliçenizde aracınıza ait bilgilerde (plaka, kullanım tarzı vb.) hata olup olmadığını kontrol etmeniz ve eğer hata varsa en kısa zamanda acenteniz ile bağlantıya geçerek poliçenizi düzelttirmeniz daha sonra yaşayacağınız muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi için son derece önemlidir.
Ayrıca trafik poliçelerinin yenilenmesinde yaşanacak herhangi bir gecikme hem sizin teminatsız kalmanıza hem de yenilenecek poliçenizde gecikme sürprimi (cezası) uygulanmasına neden olacaktır. Bu nedenle poliçe vadenizi titizlikle takip etmenizi ve yenilenme zamanı yaklaştığında acenteniz ile bağlantıya geçmenizi tavsiye etmekteyiz.

 

Trafik sigortası ile hangi kullanım tarzları teminat altına alınmaktadır?
Trafik sigortası karayollarında kullanılan her türlü motorlu araç ve insan taşınması amacıyla kullanılan römorklar için yapılması zorunlu olan bir sigortadır.

 

Araç el değiştirdiğinde, trafik poliçesi de el değiştirir mi?
Araç el değiştirdiğinde, trafik poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırmak zorundadır.

 

Satılan aracımdaki hasarsızlığı yeni aracıma aktarabilir miyim?
Satmış olduğunuz aracınız ile aynı kullanım tarzına sahip bir araç almanız halinde, mevcut trafik poliçenizde bulunan aracınızın yerine yeni araç teminata alınarak poliçeniz üzerindeki hasarsızlık indiriminizden faydalanmanız sağlanır ve poliçenizin vade bitiminde hak ettiğiniz hasarsızlık kademesinden yenilenir.

 

Trafik sigortasının fiyatını hangi faktörler etkiler?
– Aracın hasar geçmişi
– Kullanım Tarzı
– Ruhsat sahibi bilgileri
– Plaka il kodu
– Poliçenin zamanında yenilenmesi veya yenilenmemesi (trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta olduğundan zamanında yenilenmeyen poliçeler için cezai yaptırım olarak süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır.)

 

Süre (gecikme) sürprimi hangi durumlarda uygulanmaktadır?
Vadesinde yenilenmeyen trafik poliçeleri için, vadesini bir gün geçirse dahi %5 süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır. Vade bitiminden itibaren, poliçenin yenilenmediği her 30 gün için artı %5 oranında – azami %50 olmak üzere – süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır.

 

Hasarsızlık indirimi nasıl belirlenmektedir?
Yeni satın alınan bir araç için, tescil tarihi itibariyle 30 gün içinde poliçenin yapılması kaydıyla giriş basamağı olan 4. basamaktan indirim veya sürprim uygulanmadan prim hesaplaması yapılmaktadır.
Yenileme esnasında ise hasarsız geçen her yıl için hasarsızlık basamağı bir basamak arttırılmakta, poliçe vadesi içinde gerçekleşen her bir hasar için ise bir kademe aşağıya çekilmektedir.
Tarife basamakları tüm sigorta şirketleri tarafından ortak olarak TRAMER web servisi aracılığı ile belirlenmektedir.
Hasarsızlık kademeleri aşağıdaki tablodaki gibidir;
Basamak No
İndirim %
Artırım %
7
20
6
15
5
10
4
3
20
2
40
1
60

 

Sigorta şirketini değiştirirsem hasarsızlık indirimim devam eder mi?
Hak ettiğiniz hasarsızlık indirimi sigorta şirketini değiştirseniz bile devam etmektedir.

 

Trafik poliçesinde hasarsızlık dışında indirim yapılabilir mi?
Trafik poliçesinde hasarsızlık indirimi dışında sadece 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda % 20 oranında indirim yapılmaktadır.

 

Trafik poliçesindeki indirim ve sürprimler aracı mı yoksa sigortalıyı mı takip eder?
Trafik poliçesi üzerinde bulunan indirim ve sürprimler sigortalıyı takip etmektedir.

 

Meydana gelen bir kaza sonucu sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yok ve buna rağmen yine de açılan bir dava varsa, trafik sigortası bu dava masraflarını da kapsar.