Hava araçlarının uçuş halinde, taksi hareket halindeyken ya da araç yerde dururken herhangi bir nedenle oluşan her türlü hasar ve ziyanı teminat altına alınır.

Hava araçlarının gövdesinde terör ve savaş gibi riskli sebeplerden kaynaklanan hasar ve ziyanlar teminat altına alınır.

Hava araçlarının işletilmesi sırasında veya bu hava araçların parçalarının düşmesi sonucu üçüncü şahıslarda oluşan maddi ve bedeni zararlar teminat altına alınır.

Biletli bir şekilde uçuş yapan yolcuların, uçağa binmesi itibariyle başlayan, uçuş süresince devam eden ve uçaktan indiği ana kadar devam eden süreçte başlarına herhangi bir kaza sebebiyle ortaya çıkacak maddi ve bedeni hasarlar teminat altına alınır.

Hava araçlarının yedek parçalarının –motorlar dahil- hava araçlarının üstünde bulunmadığı zamanlarda, yerde ve taşıma sırasında meydana gelebilecek her türlü hasara karşı teminat altına alınır.

Yolcu ve mürettebat için sadece uçuş boyunca sınırlı kalmak kaydıyla kaza sonucu başlarına gelecek ve tazminata konu olacak sağlık problemiyle ilgili olarak yapılan ödemelerdir.

Uçuş lisansı ve geçerlilik belgesi olan pilotların, sigorta süresince bir hastalık veya herhangi bir şekilde yaralanması sebebiyle bedensel bir zarar görmesi sonucu lisansını kaybetmesi durumunda, önceden belirlenen bir meblağı sigortalıya ödeyen bir poliçesidir.

Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.

Sigortalının gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin sahibi olmadığı ya da kiralamadığı üçüncü şahısların sahibi olduğu hava araçlarına veya parçalarına gelebilecek zararlara karşı sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta teminatı hava aracı ve/veya parçalarının sigortalıya tesliminden itibaren başlar ve müşteriye teslim edildiği anda sona erer.

Havalimanı sahiplerinin veya işleticilerinin, havalimanının işletilmesinden kaynaklanan, hava araçlarına, yolcularına ve üçüncü kişilere gelen maddi ve bedeni zararları neticesinde ortaya çıkan sorumluluklarını teminat altına alır.