Emniyeti Suistimal

Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı personelinin işlerini görmeleri esnasında kasıt veya kötü niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak , zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti su istimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.