İşyeriniz, geleceğiniz. İşyeriniz, ekmeğiniz. Bilginiz, deneyiminiz, emeğiniz… Onu korumakla, hayatınızın geri kalan tüm parçalarını da korumuş olacaksınız. İşyerleri yangının etkilerini, sigortalı olma durumunda çok daha kolay atlatılabilir, yaralar çok daha hızlı sarılabilir.

Akman Sigortacılık bu poliçeyle, işyerinizin binasını, içinde bulunan emtia, demirbaş, makina ve tesisatı, dekorasyonu, 3. Kişilere ait emtia ve kasa muhteviyatını da içine alacak şekilde, yangından doğacak olası tüm zararlara karşı sigorta bedeli çerçevesinde teminat altına alır.

 • Yangın
 • Sel – su baskını
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
 • Ferdi kaza
 • Görsel ve işitsel
 • Cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
 • Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Yangın – infilak mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti
 • Elektrik hasarları

Sigorta bedeli nedir?

Ticari Paket poliçesinde bahsi geçen “bina değeri”, işyerinin aynı yerde tamamen yeniden inşasına ilişkin maliyettir. Ev veya işyerinin satış bedeli bina sigorta bedeli olarak değerlendirilmez. “Makine Kırılması” teminatı için sözü geçen sigorta bedeli ise aynı makinenin yenisinin –ya da muadilinin- satın alınabilmesi için gereken değerdir.

Eksper raporları bağlayıcı mıdır, hasar ödemesine ve miktarına eksperler mi karar verirler?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

Eksik sigorta nedir, hasarımı hangi durumda eksik alırım?

Sigorta bedelinin, hasar gören kıymetin -hasardan bir gün önceki- değerinden küçük olması durumuna “eksik sigorta” denir.
Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.
Örneğin: Fabrikada bulunan bir makinenin değeri 300.000 TL ancak, siz bu makineyi –eskidiğini düşünerek- 100.000 TL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Oluşan kısmi bir hasarda 50.000 TL lik bir zararınız oluştu. Tarafınıza ödenecek tazminat; 50.000×100.000/300.000 = 30.000 TL dir.

İşyerimde meydana gelen hasarın komşumu ya da kiracı olmam durumunda bina sahibini etkilemesi durumunda ortaya çıkacak masrafları teminat altına alabilir miyim?

Ticari Paket ürünümüzü satın alırken “komşu mali sorumluluk” ya da “kiracı mali sorumluluk” teminatı da almanız durumunda bu masraflar da belirlenen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.

Ticari paket ile yangın poliçesinin farkı nedir?

Ticari paket poliçesi, klasik yangın poliçesi teminatlarının yanı sıra, isteğe bağlı ek teminatların otomatik olarak poliçe kapsamına dahil edildiği, işyerleri için özel olarak tasarlanmış bir sigorta poliçesidir.