Ferdi Kaza sigortası genel şartları dahilinde sigortalıyı seyahati esnasında da poliçede belirtilen limitler dahilinde koruma altına almaktadır.

Sigortalı kişinin, ani ve harici bir olay ile iradesi dışında meydana gelen herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi, sürekli sakatlık hali gerektirecek bir durumla karşı karşıya gelmesi ve seyahati esnasında poliçede belirtilen özel şartlar dahilinde teminat altına alınmasıdır.

Vefat Teminatı
Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine yine poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı
Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığı halinde tıbbi tedavinin sona ermesini takiben poliçede belirtilen nispetlerde kendisine ödenir.

Seyahat Asistans Hizmetleri
Tıbbi Tedavi Teminatı
Tıbbi Nakil Teminatı Seyahat Acentesinin İflası
(Hava Ambulansı sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı)

Cenaze Nakli
Tedavi Sonrası İkametgaha Dönüsün Sağlanması (Hava Ambulansı sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı)

Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken;

  •  Ayakta Tedavi
  •  Yatarak Tedavi
  •  Tıbbi Nakil
  •  Ferdi Kaza

giderlerine ilişkin acil tıbbi yardım masraflarınızı %100 olarak karşılar.