Sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Ayakta ve yatarak tedavi giderleriniz için yurtiçi ve yurtdışında hizmetinizde.
Doğum dahil geniş limitli teminat seçenekleriyle tüm dünyadaki Anlaşmalı / Anlaşmasız Sağlık Kurumlarındaki sağlık harcamalarınızı takip eder, limitler dahilinde sizin adınıza öder.
Üstelik, Diş ve Gözlük seçeneği de sunan tek ürün olarak Muayene, Röntgen, Laboratuvar, İlaç, Fizik Tedavi, İleri Tanı Yöntemleri gibi alt teminatlar ve Çocukluk Çağı Aşı harcamalarını da karşılıyor.

Yatarak teminatları;

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı ve/veya günlük hastane işlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsar.

Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır;

 • Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
 • Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler,
 • Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
 • Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
 • İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
 • Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
 • Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
 • Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
 • Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
 • Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
 • Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
 • Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
 • 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,
 • Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

Ayakta Teminatları;

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır;

 • Hekim muayenesi
 • Tanı amaçlı incelemeler
 • İlaçlar
 • Fizik tedavi

Size en uygun sigorta teminatına sahip olmak ve özel sağlık sigortası paketlerini sigorta şirketlerine göre karşılaştırmak için www.akmansigortacilik.com.tr  den hemen teklif alabilir veya  Sigorta Destek Hattımızı arayarak sağlık sigortaları konusunda uzman müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.

Özel sağlık sigortasının önemi nedir? 

Sağlık Sigortaları Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sisteminden (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir.
Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir.

İnsanlar kaç yaşlarında bu sisteme girmelidir?
Ne kadar genç yaşta sisteme girilirse o kadar iyi olur.
Kişilerin sağlık sorunu yokken sisteme girmeleri, onların uzun vadede kazanımlarını arttıracaktır, öncelikle sağlıklı yaşama ihtimali artacaktır.
Kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla kalmamakta, onların sağlıklı yaşamasına yönelik Koruyucu Hekimlik çalışmalarını da desteklemekte ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi vermektedir.

Kadrolu hekim ne demektir?
Sigortalının tedaviyi gerçekleştirdiği anlaşmalı sağlık kuruluşun kadrosunda görevli olan doktordur.

Muafiyet nedir? Hangi masraflar muafiyet kapsamında değerlendirilir?
Sağlık giderlerinde özel şartlar gereği ödenebilecek olmasına rağmen sigortacı tarafından sözleşme gereği karşılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendiği kısımdır. Muafiyet herhangi bir özel veya kamusal sigorta veya sandık, kurum tarafından karşılanmayıp, sigortalının cebinden çıkan tutar olarak hesaplanacaktır.

Anlaşmalı kurum ne demektir?
Sigorta şirketinin sağlık sigortalılarına verilecek tıbbi hizmetler için direkt ödeme anlaşması yaptığı sağlık kuruluşlarıdır. Sigortacının, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Listesi”nde poliçe döneminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Sigortalılar anlaşmalı kurumlarda tedavi olduklarında sigortacı dan provizyon almak koşulu ile sigorta sözleşmesinde kayıtlı limitler, özel ve genel şartlar dahilinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Anlaşmasız kurumda gerçekleşen tedavilerde ödeme yapacakmısınız?
Anlaşmasız bir sağlık kurumunda yaptırılan tedavi sonucu oluşacak giderler ile ilgili ödeme öncelikle sigortalı tarafından kuruma yapılmalıdır. Daha sonra bu belgelerin şirkete ibraz edilmesi halinde poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda geri ödeme yapılır.

Vergi avatajı varmı?
Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, sağlık sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

Yeni doğan bebeğimi poliçe kapsamına almak için ne yapmam gerekir?
Yeni doğan çocuklar, anne veya babanın da bu sigorta kapsamında sigortalı olması koşuluyla ve doğuştan 15 gün sonrasına kadar doğum raporu ve sağlık beyanının şirkete ulaştırılması ile, her hangi bir hastalığı yada sakatlığı olmadığının tespiti ve gerekli primin ödenmesi ile doğum tarihinden 15 gün sonrası itibari ile sigorta kapsamına alınabilir.

Hamileliğiniz gerçekleştiğinde limitiniz ne olacak harcamalarınız hangi limitte karşılanır?
Poliçede tanımlanmış yıllık limit tutarı her bir doğum için geçerlidir. Gebeliğin birden fazla poliçe dönemine yayılması halinde gebeliğin başladığı poliçede belirlenmiş limit tutarı doğum gerçekleşene kadar devam eder. ( doğum yeni poliçede gerçekleşse dahi.) Yenilemede gebeliğin başladığı poliçedeki limitin bakiyesi yeni poliçeye aktarılır. Yeni bir gebeliğin gerçekleşmesi halinde ise limit yeniden başlar.

Kazanç paylaşımı ne demektir?
Kazanç paylaşımı şirketin, geçmiş yıldaki kazancını bu kazanca katkıda bulunmuş sigortalıları ile paylaşmasıdır.

Harcamalarınızı nasıl ve ne kadar sürede geri alacaksınız?
Sigortaya konu olan sağlık harcamaları, aşağıda istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaştırılmasından sonra poliçede yazılı limitler, özel ve genel şartlar dahilinde 7 iş günü içerisinde sigortalı tarafından başvuru sırasında belirtilecek banka hesabına havale yapılarak ödenecektir. Tazminat talebinde bulunmak için aşağıdaki belgeler sigortacıya ulaştırılmalıdır;

Doktor muayene teminatına ait ödemelerde;

 • Doktor ücretine ait fatura yada serbest meslek makbuzunun aslı.
 • Doktor tarafından tam olarak doldurulmuş hastalık bildirim formu.

Gerektiğinde poliklinik kartı fotokopisi İlaç teminatına ait ödemelerde;

 • Doktor reçetesi – İlaç küpürleri(fiyat ve isminin okunması gerekmektedir)
 • İlaç giderlerine ait fatura veya kasa fişi asılları
 • Sürekli kullanılacak ilaçlarda doktor raporu
 • Tahlil-röntgen ve ileri tetkiklere ait ödemelerde Doktorun ön tanı içeren sevk pusulası
 • Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları
 • Tetkiklerin sonuç raporlarının fotokopisi Ameliyat veya hastane yatışlarına ait ödemelerde Dökümlü hastane faturası
 • Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları
 • Gerektiğinde müşahade dosyası
 • Ayrıntılı ameliyat raporu ve doktor tarafından doldurulmuş yatış formu
 • Patoloji raporu(varsa)

Anlaşmalı Sağlık Kurumları