Hayatın korkutucu gerçeklerinden biri olan yangın evinizden uzak olsun. Ama siz yine de, küçük bir primle kendinizi, evinizi, sevdiklerinizi ve hayatınızı güvence altında tutun.

Akman  Sigortacılık “Konut Yangın Sigortası” ile, binanız, eviniz ve eşyalarınız yangın sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm  maddi zararlara karşı sigorta bedeliniz çerçevesinde güvence altına alınır.

 • Yangın
 • Sel – su baskını
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
 • Ferdi kaza
 • Görsel ve işitsel
 • cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
 • Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Yangın – infilak mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti
 • Elektrik hasarları

Konut poliçesi satın alırken bina sigorta bedeli nasıl hesaplanmaktadır?
Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil yeniden inşa maliyeti düşünülmelidir. Binanızın brüt m2 alanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından sınıflandırılarak açıklanan inşaat maliyetleri ile çarpılarak hesaplanmakta olup arsa payı bu hesap dışında tutulmaktadır. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları bedele ilave edilmelidir. Örneğin; 100 m2 büyüklüğünde tam kagir yapılı bir dairenin sigorta bedeli: 100m2 x 700 TL/m2: 90.000 TL Dekorasyon masrafları bedeli: 10.000 TL Toplam Bina Bedeli: 100.000 TL olacaktır.

Konut poliçesi satın alırken eşya sigorta bedeli nasıl belirlenmelidir?Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. AKMAN SİGORTACILIK Konut poliçesinde eşya teminatı “Yeni Değer Esası”na göre değerlendirilmekte olup hasar esnasında giyim ve mefruşat dışındaki eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında değerli eşya teminatı var mıdır?
Değerli Eşyalar poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamında olup, farklı bir bedel için teminat talepleri ayrıca değerlendirilebilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında deprem teminatı da alabilmek için ne yapmak gerekir?
Bina sahibi olan sigortalının deprem teminatı alabilmesi için öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırması gerekmektedir. Bedeli DASK sigorta bedelinin üzerinde kalan binalar için konut paket poliçemiz ile ihtiyari deprem teminatı satın alınabilmektedir. Sadece eşya teminatı alınan poliçeler içinse deprem teminatı, poliçede yazılı eşya bedeline eşit olarak satın alınabilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında Cam Kırılması teminatı ne şekilde verilmektedir?
Cam Kırılması teminatı bina için 400 TL Eşya için 400 TL olmak üzere toplam 800 TL ile poliçe kapsamında mevcut olup bu limit için herhangi bir prim alınmamaktadır. Bunun üzerinde talep edilecek limitler ek primle poliçe kapsamına dahil edilmektedir.

Konut paket poliçesi kapsamında bulunan Ev Yardım hizmetleri hangi teminatları kapsamaktadır?

Acil Konut Yardım Hizmetleri

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Konutta kalan kişinin kurtarılması
 • Güvenlik hizmeti
 • Otelde konaklama
 • Sigortalının faturalarının ödenmesi
 • Avans para
 • Acil ilaç temini
 • Eve öğretmen gönderilmesi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Daimi ikametgaha öngörülmeyen dönüş
 • Bilgi hattı

Konut Tıbbi Yardım Hizmetleri

 • Tıbbi bilgi ve danışmanlık
 • Konuta doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Konuta uzman tıbbi ekip/ekipman yollanması
 • Hastanede yatma durumunda yardım