Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu ürün, bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde, sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumlulukları teminat altına almaktadır.