FFL (Freight Forwarders)

 

Sigortalının nakliye operatörü faaliyeti çerçevesinde, 3.Şahıslara ait olup, kendi nakliye sorumluluğu altında bulunan mallara ani ve beklenmedik bir hadise sonucu gelecek zararlar neticesindeki kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler kapsamında teminat altına alınır.

 

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası Nedir?
FFL ( Freight Forwarder Liability İnsurance)
FFL Sigortası uluslararası taşımacılık (Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu) ve depolama hizmeti de veren taşıyıcı veya nakliye aracılığı yapan firmaların nakliye, taşıma, depolama işleri veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili, taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını ve bunun yanı sıra malların taşınması veya depolanmasını poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan poliçedir.
Poliçe teminatı CMR konvensiyonu şartlarınca başlayıp, taşıma sözleşmesinde yazılı alıcılara teslimi ile sona erer. Sigortalının müşterisi ile imzaladığı taşıma sözleşmesinin poliçe genel şartlarına ve standart FIATA konşimentosu şartlarına uygun olması ile doğan mesuliyetler poliçe teminatı kapsamındadır.