Yeşilkart Sigortası Nedir?

Ülkemizde yapılan trafik sigortasının yurtdışındaki karşılığıdır. İlgili ülke trafik limitleri ile üye ülkelerin trafik kanunlarına göre sizi güvence altına alır.

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak Yeşil kart Sigortası tarife ve talimatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Primler BRÜT rakamlar üzerinden gösterilmiştir.

Araç
Grup
Kodu

Araç
Kategori
Kodu

 

Araç Grubu *

PRİMLER (EURO)

Özel

Tüzel

01

A

Otomobil 236,25 236,25   

02

A1

Taksi 525,00 525,00   

03

M

Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) 577,50 577,50

04

M1

Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) 735 735

05

E

Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 892,50 892,50

06

C1

Kamyonet 525 525

07

C

Kamyon 1.312,50 1.312,50

08

H

İş Makinesi 315 315

09

H1

Traktör 52,50 52,50

10

F

Römork (**)  105 105

11

B

Motosiklet ve Yük Motosikleti 189 189

12

C

Tanker 1.312,50 1.312,50

13

C

Çekici 1.312,50 1.312,50

14

G

Özel Amaçlı Taşıt 735 735

15

K

Karavan 735 735
20 G1 Diğer Araçlar / Tarım Makinesi 315,00 315,00

 

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20’si

1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25’i

2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35’i

3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45’i

4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55’i

5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65  N’i

6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75’i

6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.