Taşınan Para Sigortası

Taşınan Para teminatı, para ve benzeri kıymetlerin nakli esnasında, zor kullanılarak yapılacak soygunları ve nakil vasıtasının kazaya uğraması ve yanması neticesindeki kayıp ve hırsızlığı temin eder.