Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları karşılayan poliçe türüdür.